1รากเทียม

เป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่ถูกนำมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไป เนื่องจากถูกถอนไป เกิดอุบัติเหตุ หรือฟันแท้หายไปตั้งแต่กำเนิด โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่ฟันถูกถอนไป หรือช่วยสร้างฐานที่มั่นคงให้แก่ฟัน ปลอม (อาจเป็น สะพานฟัน หรือฟันปลอมแบบถอดได้) ทำให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุด เพราะนอกจากจะมีขนาดรูปร่างที่สวยงามเหมือนธรรมชาติแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารและการพูดได้ใกล้เคียงกับฟันแท้ โดยรากฟันเทียมที่ใช้ เป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะไททาเนียม (titanium) ซึ่งได้ผ่านการวิจัย และรับรองแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆ นอกจากนี้ยังมีการสร้างกระดูกขึ้นมารอบๆ เกลียวของรากฟันเทียมทำให้เกิดการยึดติดกับกระดูกที่ดี และใช้เป็นรากฟันเทียมสำหรับทำฟันปลอมต่อไปได้

ทันตกรรมรากเทียม หรือรากฟันเทียม ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากผ่านการรับรองแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิผล และคงทนที่สุดในบรรดาวิธีที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด เพราะสามารถทดแทนได้ทั้งในกรณีที่ฟันหายไปเพียง 1ซี่ หลายซี่ ทั้งขากรรไกร หรือทั้งปาก นอกจากนี้ ในหลายๆกรณียังพบว่าการปลูกรากฟันเทียมนั้นเป็นทางออกเดียวของการรักษา ที่สามารถคงสภาพโครงสร้างรอบๆฟันได้

หากท่านมีปัญหาต่อไปนี้…

 1. มีฟันขาดหายไป 1 ซี่ หรือหลายซี่ และมีความกังวลในเรื่องของความสวยงาม ไม่กล้าพูด ไม่กล้ายิ้ม หรือรู้สึกอายที่ฟันหายไป
 2. กรณีสูญเสียฟันเพียง 1-2 ซี่ แต่ไม่ต้องการเสียเนื้อฟันข้างเคียงจากการกรอฟันเพื่อทำสะพานฟัน
 3. มีปัญหาเรื่องฟันปลอมหลวม กระดก หรือมีอาการอาเจียน เนื่องจากฟันปลอมที่ใส่มีขนาดใหญ่เกินไป กดเหงือกทำให้เจ็บ หรือทำให้ท่านรู้สึกรำคาญฟันปลอมที่ใส่อยู่ เนื่องจากไม่สามารถพูดได้ชัดเจนเหมือนเดิม หรือทำฟันปลอมตกหล่นและแตกหักเป็นประจำ
 4. มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว ไม่สามารถเคี้ยวได้ทั้งสองข้าง เนื่องจากด้านหนึ่งไม่มีฟันให้เคี้ยว
  ด้วยเหตุนี้ “การทำรากฟันเทียม” จึงเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง สำหรับท่านที่ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที เป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับบริการสามารถได้รับการปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีหลังได้รับการถอนฟัน
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน: เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา)ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับบริการจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป: การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปสามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ที่มี ความต้องการที่จะทดแทนฟันที่สูญเสียไปอย่างถาวร

 

ส่วนประกอบสำคัญของรากเทียม

 1. รากเทียม (Fixture) ทำมาจากโลหะไททาเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบและไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

 2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป

 3. ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

  Index5_Dental_Implant_Titan

  ขั้นตอนในการทำรากเทียม

  • ขั้นแรก X-Ray เพื่อประเมินความหนาของ Soft tissue ผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมลงบนกระดูกขากรรไกร

  • ขั้นที่สอง ต่อเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment)

  • ขั้นที่สาม ใส่ครอบฟัน

  ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม
  * สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนฟันธรรมชาติที่แท้จริง
  * มีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติมากจนยากที่จะสังเกตได้
  * เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดตามความต้องการ
  * มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป ท่านจึงยิ้มได้อย่างมั่นใจไร้กังวล
  * ไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกเสียงและการสนทนา
  * ช่วยรักษาสุขภาพเหงือกและฟันข้างเคียงได้ดี
  * เสริมสร้างความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี
  * มีความทนทานสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน
  * ป้องกันการสูญเสียเนื้อฟันบริเวณข้างเคียงและกระดูกรองรับที่เกิดจากการสูญเสียฟัน
  * แก้ไขปัญหาการหลุดออก การเคลื่อนตัว และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม
  * กรณีที่ทำเป็นฐานฟันปลอมชนิดถอดได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และการยึดติด
  ของฟันปลอมในช่องปาก

 

•รูปฟันเทียมทั้งปากยึดกับรากเทียมเพื่อการยึดติดที่ดีขึ้นของฟันเทียม•
Screen Shot 2559-07-17 at 2.28.19 AM(ภาพแสดงรากฟันเทียม 5 รากร่วมกับฟันปลอมแบบติดแน่นในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีฟันทั้งปาก)

ทันตกรรมรากเทียม
ศัลยกรรมรากเทียม(Implant) รวมครอบฟัน 42,000-60,000 บาท

หมายเหตุ :

 • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
 • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถเช็คตารางการรักษาตารางคุณหมอได้ที่ปุ่มด้านข้างนี้