7 สิ่งควรรู้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการจัดฟันแบบใส

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการจัดฟันแบบใส อาจจะเพราะอยากให้ฟันเรียงตัวสวยขี้น ยิ้มสวยขี้น อยากมีความมั่นใจ ยิ้มกว้างได้เต็มที่ แต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าจัดฟัน ไม่อยากให้ใครเห็นเหล็กจัดฟัน ที่ทำงานไม่อนุญาตให้จัดฟัน หรืออายที่จะจัดเพราะอายุมากแล้ว หรือมีเวลาในการจัดน้อย ฯลฯ มี 7 สิ่งที่คุณตวรรู้ เพราะบางที่การจัดฟันแบบใสอาจเป็นคำตอบของคุณ

  1. การจัดฟันแบบใสใช้แก้ไขการเรียงตัวของฟันได้ดีในบริเวณฟันหน้า  สามารถจัดฟันให้เป็น    ระเบียบสวยงามได้ในเวลาสั้น เพียง 5-6 เดือน แต่อาจไม่สามารถใช้แทนการจัดฟันแบบติดเครื่องมือปกติได้ทุกกรณี เพราะฉะนั้น จำเป็นที่จะต้องให้ทันตแพทย์ผู้รักษาทำการตรวจ และประเมินดูก่อนว่าสภาพฟันของคุณเหมาะจะแก้ไขด้วยเครื่องมือจัดฟันใสหรือไม่
  2. การเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟันก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆคนมองข้าม  ก่อนที่เราจะรับเครื่องมือจัดฟันใสไปใส่นั้น เราต้องอุดฟันที่ผุให้เรียบร้อย ไม่มีเหงือกอักเสบ รวมถีงไม่มีฟันคุดที่จะขัดขวางการจัดฟันด้วย มิฉะนั้นกว่าจะจัดฟันเสร็จอาจได้ฟันผุเพิ่มขึ้น เหงือกบวม เหงือกร่นเป็นของแถม
  3. การจัดฟันใสจะสำเร็จได้ด้วยดี ได้ฟันที่เรียงตัวออกมาเป็นระเบียบสวยงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองมากกว่าหมอ  ทันตแพทย์จะเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือ วางแผนการเคลื่อนฟันให้คุณ  แต้ถ้าคุณไม่ใส่เครื่องมือ หรือไม่มาปรับเครื่องมือตามเวลา  ฟันของคุณคงไม่มีโอกาสเรียงตัวเป็นระเบียบตามแผนการรักษาแน่ๆ
  4. ถ้ากำลังจัดฟันแบบติดเครื่องมืออยู่ แต่ยังไม่เสร็จ ไม่ควรรีบถอดเครื่องมือเพื่อจะมาจัดแบบใสต่อ  เพราะถ้าหากการสบฟันยังไม่ดี หรือมีฟันห่างมาก เครื่องมือแบบใสมักจะแก้ไม่ได้
  5. ถ้าเคยจัดฟันติดเครื่องมือมาแล้ว แต่ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ หรือใส่ไม่นานพอฟันจึงกลับมาซ้อนเกอีก กรณีแบบนี้เครื่องมือจัดฟันแบบใสมักจะแก้ไขใหม่ให้เรียบได้ แต่ก็ต้องเข้ามาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจประเมินก่อน
  6. การดูแลรักษาเครื่องมือจัดฟันให้อยู่ในสภาพดีก็สำคัญ  เครื่องมือจัดฟันใสทำมาจากพลาสติกขึ้นรูป มีความคงทนพอสมควร แต่ไม่ทนความร้อนและแตกได้ถ้าถูกกดทับ เพราะฉะนั้นจึงต้องถอดใส่อย่างระมัดระวัง มีกล่องเก็บที่เหมาะสม รวมถึงทำความสะอาดตามที่ทันตแพทย์แนะนำ และระวังเครื่องมือหาย
  7. สุดท้ายเมื่อจัดฟันเสร็จได้ฟันที่เรียงตัวสวยงามแล้วก็ต้องใส่รีเทนเนอร์ หรือเครื่องมือคงสภาพฟัน และดูแลฟันให้ดี ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน เพื่อให้ฟันยังคงสวยงามตลอดไป