เคลือบฟันเทียม ( Porcelain Veneer) คือการเคลือบฟันปลอมทำจากแผ่น Porcelain บาง ๆ ใช้ติดที่ผิวหน้าฟันเพื่อปรับปรุงรูปร่าง สี และการเรียงตัวของฟัน ช่วยปกปิดและปรับปรุงความบกพร่องต่างๆของฟัน

เคลือบฟันเทียม สามารถปกปิดรอยบิ่น รอยร้าว หรือมีสีเข้มผิดปกติ สีขาวไม่สม่ำเสมอ สามารถปรับการเรียงตัวของฟันที่บิดเอียง ซ้อนเก หรือห่าง สามารถปรับฟันที่มีรูปร่างและขนาดที่ผิดปกติได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Veneer คือรอยยิ้มที่ สวยและสมบูรณ์แบบ

***การทำวีเนียร์จำเป็นต้องมีการกรอแต่งผิวฟันเพียงเล็กน้อย จึงเป็นการรักษาที่ค่อนข้างสงวนเนื้อฟัน***

ข้อดีจากการทำเคลือบฟันเทียม ( Porcelain Veneer)
สามารถเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังดูธรรมชาติ
เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
กรอฟันน้อย
คงทน และถาวร

ขั้นตอนการรักษาด้วยการเคลือบฟันเทียม

1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน
การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อการเคลือบฟันเทียม
การกรอแต่งฟันเพื่อการเคลือบฟันเทียม
การจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการเคลือบฟันเทียม
การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
แบบพิมพ์ฟัน Veneer และรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแลบเพื่อการประดิษฐ์ Veneer
ทันตแพทย์จะทำการติด Veneer แบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งานระหว่างการรอ
2. ขั้นตอนการติด Veneer
การรื้อ Veneer แบบชั่วคราวออก
การติดยึด Veneer แบบถาวรบนผิวฟัน การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด
3. ขั้นตอนการดูแลรักษา
ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำด้านการดูแลทำความสะอาดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
หมายเหตุ : ขั้นตอนการเตรียมฟันและการติดยึด Veneer นั้นอาจก่อให้เกิดการเสียวฟันได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองในเวลาไม่นาน

ข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการเคลือบฟันเทียม( Porcelain Veneer)

1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดวัสดุการเคลือบฟันเทียม (Veneer)
2. สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรืออาการต่างๆได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ ( เกลือ 1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
3. ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดวัสดุการเคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก
4. อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่าน โดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองภายในเวลาไม่นาน ซึ่งถ้าเกิดอาการเสียวฟันผู้ป่วยควรปฏิบัติตนดังนี้
หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูง เช่นน้ำมะนาวเป็นต้น
การรับประทานยาแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ระดับหนึ่ง
ควรเลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟลูออไรด์สูงซึ่งสามารถช่วยปัญหาการเสียวฟันได้
ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ารับเคลือบฟันเทียม
1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการเคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคเหงือก และการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
3. ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
4. ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันที่ได้รับการเคลือบฟันเทียม
5. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

ภาพก่อน – หลัง การทำเคลือบฟันเทียม ( Porcelain Veneer)
Screen Shot 2559-07-22 at 2.08.51 PM

ฟอกสีฟัน
Promotion ! ฟอกสีฟันด้วยแสง (Cold Light)
แถมฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด มูลค่า 3,000 บาท
7,500 บาท/คน
1. ฟอกสีฟันในคลินิก  6,500 บาท/คน
2. ฟอกสีฟันที่บ้าน 3,500 บาท/คน
3. ฟอกสีฟันในคลินิกและที่บ้าน 7,500 บาท/คน

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถเช็คตารางการรักษาตารางคุณหมอได้ที่ปุ่มด้านข้างนี้