อัตราค่าบริการเฝือกกันสบฟัน/ที่กันกัดฟัน (Night Guard)

อัตราค่าบริการ

111เฟือกกันสบฟัน

9.เฟือกกันสบฟัน/ที่กันกัดฟัน (NIGHT GUARD)
  – SOFT NIGHT GUARD ชิ้นละ 2,000 บาท
  – HARD NIGHT GUARD ชิ้นละ 2,000 บาท

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า