อัตราค่าบริการ

111ฟอกสีฟัน

7.ฟอกสีฟัน
Promotion ! ฟอกสีฟันด้วยแสง (Cold Light)
แถมฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด มูลค่า 3,000 บาท
7,500 บาท/คน
7.1 ฟอกสีฟันในคลินิก  6,500 บาท/คน
7.2 ฟอกสีฟันที่บ้าน 3,500 บาท/คน
7.3 ฟอกสีฟันในคลินิกและที่บ้าน 7,500 บาท/คน

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า