นัดหมายศัลยกรรมช่องปาก (ผ่าฟันคุด)

ตารางทันตแพทย์แผนกศัลยกรรมช่องปาก(ผ่าฟันคุด)

วันอาทิตย์

  • ทพ.ศิรินุช จันทรวัฒนะ (ท.6472)
    ประจำเวลา  10:00 น. – 18:00 น.
  • ทุกสัปดาห์ที่ 2,4,5 ของเดือน