ตารางทันตแพทย์แผนกทันตกรรมทั่วไป ห้อง1

วันจันทร์

 • ทพญ.รพีพรรณ มนต์อารักษ์ (ท.13783)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันอังคาร

 • ทพญ.โสภณา ปิยะรัฐ (ท.14657)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพุธ

 • ทพญ.สิตา  ปรีดาวรกิจ (ท.14114)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพฤหัสบดี

 • ทพญ.ศิรินภาภรณ์  สุพัฒน์ธนายุต (ท.15880)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันศุกร์

 • ทพ.ปริญญา  ชัยสิงห์เหนือ (ท.8626)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 17:00 น.

วันเสาร์

 • ทพญ.ฆโนทัย  ฉันทปรีดา (ท.12858)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันอาทิตย์

 • ทพญ.ศศิวิมล  คำยศ (ท.12588)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.