ตารางทันตแพทย์แผนกทันตกรรมทั่วไป ห้อง2

วันจันทร์

 • ทพญ.ศิรินภาภรณ์  สุพัฒน์ธนายุต (ท.15880)
  ประจำเวลา  10:00 น. –  19:30น.

วันอังคาร

 • ทพญ.ศุภลักษณ์  แก้วศรี (ท.16059)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพุธ

 • ทพญ.ศิรินภาภรณ์ สุพัฒน์ธนายุต (ท.15880)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันพฤหัสบดี

 • ประจำเวลา  10:00 น. – 15:00 น.

วันศุกร์

 • ทพ.กรวิทย์  สถาพรพิบูลย์ (ท.12285)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันเสาร์

 • ทพญ.พิชาพร  คล่องอักขระ (ท.15855)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.

วันอาทิตย์

 • ทพญ.วรรณทิภา ขาวละออ (ท.14813)
  ประจำเวลา  10:00 น. – 19:30 น.