คลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน ให้บริการด้านทันตกรรมครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ แต่ละสาขา พร้อมที่จะดูแลรักษาด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพแก่ทุกคน ตลอดจนให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและครบถ้วน

A4

 • 1477E1E5-1D13-4D18-B3CD-8494C24D2901
  ทพญ.วรรณทิภา ขาวละออ
  D.D.S. Khonkaen University
  1477E1E5-1D13-4D18-B3CD-8494C24D2901
  ทพญ.วรรณทิภา ขาวละออ
  D.D.S. Khonkaen University

  ทพญ.วรรณทิภา  ขาวละออ

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.14813

  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  D.D.S. Khonkaen University

   

 • CACE1A49-9516-4D7B-8CB7-AF904522FE07
  ทพญ.รพีพรรณ มนต์อารักษ์
  D.D.S. Thammasat University.
  CACE1A49-9516-4D7B-8CB7-AF904522FE07
  ทพญ.รพีพรรณ มนต์อารักษ์
  D.D.S. Thammasat University.

  ทพญ.รพีพรรณ  มนต์อารักษ์

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันจันทร์ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.13783

  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  D.D.S. Thammasat University.

 • 6E2393F2-9A4F-4B9A-839F-9BA7F252E9F0
  ทพญ.ฆโนทัย ฉันทปรีดา
  D.D.S., Chulalongkorn University.
  6E2393F2-9A4F-4B9A-839F-9BA7F252E9F0
  ทพญ.ฆโนทัย ฉันทปรีดา
  D.D.S., Chulalongkorn University.

  ทพญ.ฆโนทัย  ฉันทปรีดา

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบกระกอบโรคศิลป์ ท.12858

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  D.D.S., Chulalongkorn University.

 • IMG_1628
  ทพ.ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ
  D.D.S., Mahidol University
  IMG_1628
  ทพ.ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ
  D.D.S., Mahidol University

  ทพ.ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ (ทันตแพทย์รักษาคลองรากฟัน)

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.

  เลขที่ใบกระกอบโรคศิลป์ ท.8626

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  D.D.S., Mahidol University

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • IMG_1624
  ทพญ.ศิรินภาภรณ์ สุพัฒน์ธนายุต
  D.D.S., Chulalongkorn University
  IMG_1624
  ทพญ.ศิรินภาภรณ์ สุพัฒน์ธนายุต
  D.D.S., Chulalongkorn University

  ทพญ.ศิรินภาภรณ์ สุพัฒน์ธนายุต

  ประจำคลิกนิกทันตกรรมงามวงศ์วาน ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัส เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.15880

  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  D.D.S., Chulalongkorn University

 • 862D66A3-455B-4F9E-BC46-8F6D43848AC3
  ทพญ.ศศิวิมล คำยศ
  D.D.S. Chiangmai University
  862D66A3-455B-4F9E-BC46-8F6D43848AC3
  ทพญ.ศศิวิมล คำยศ
  D.D.S. Chiangmai University

  ทพญ.ศศิวิมล  คำยศ

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น. เว้นวันอาทิตย์ที่2 ของเดือน

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.12588

  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  D.D.S. Chiangmai University

  เฉพาะทางทันตกรรมทั่วไป จากสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข

   

 • 14018043_1086297704780993_910163710_n
  ทพ.อรรถกฤษณ์ ผลประเสริฐ
  D.D.S., Chulalongkorn University ORTHODONTICS from University Of London
  14018043_1086297704780993_910163710_n
  ทพ.อรรถกฤษณ์ ผลประเสริฐ
  D.D.S., Chulalongkorn University ORTHODONTICS from University Of London

  ทพ.อรรถกฤษณ์  ผลประเสริฐ  (ทันตแพทย์จัดฟัน)

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันศุกร์ เวลา 15.30-19.00 น.  และวันเสาร์ที่4 ของเดือน เวลา 14.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบศิลป์ ท.4478

  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จบ SP – ORTHODONTICS  from University Of London

  r

 • 890731DE-5098-44AF-B118-C53702D8D736
  ทพ.กรวิทย์ สถาพรพิบูลย์
  D.D.S. Thammasat University.
  890731DE-5098-44AF-B118-C53702D8D736
  ทพ.กรวิทย์ สถาพรพิบูลย์
  D.D.S. Thammasat University.

  ทพ.กรวิทย์  สถาพรพิบูลย์

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.12285

  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  D.D.S. Thammasat University.

  เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • IMG_1637
  ทพ.นันทวุฒิ จันทร์ศิริ
  D.D.S., Mahidol University
  IMG_1637
  ทพ.นันทวุฒิ จันทร์ศิริ
  D.D.S., Mahidol University

  ทพ.นันทวุฒิ จันทร์ศิริ

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันจันทร์และศุกร์ เวลา 10.00-15.30 น.

  วันอังคาร พุธ พฤหัส เสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์  ท.4339

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  D.D.S., Mahidol University

 • Team11
  ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร
  D.D.S., Chulalongkorn University
  Team11
  ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร
  D.D.S., Chulalongkorn University

  ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร (ทันตแพทย์จัดฟัน)

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันจันทร์ เวลา 16.00-19.30 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.5002

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  D.D.S., Chulalongkorn University

 • IMG_1626
  ทพญ.โสภณา ปิยะรัฐ
  DDS.Rangsit University
  IMG_1626
  ทพญ.โสภณา ปิยะรัฐ
  DDS.Rangsit University

  ทพญ.โสภณา ปิยะรัฐ

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วานวันอังคาร เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.14657

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  มหาวิทยาลัยรังสิต

  D.D.S., Rangsit University

   

 • Team10
  ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ
  D.D.S., Prince Of Songkla University
  Team10
  ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ
  D.D.S., Prince Of Songkla University

  ทพญ.รัตติยา ฉั่วเจริญ (ทันตแพทย์จัดฟัน)

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.6830

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  D.D.S., Prince Of Songkla University

   

 • Sirinoch
  ทพญ.ศิรินุช จันทรวัฒนะ
  D.D.S., Chulalongkorn University
  Sirinoch
  ทพญ.ศิรินุช จันทรวัฒนะ
  D.D.S., Chulalongkorn University

  ทพญ.ศิรินุช จันทรวัฒนะ  (Oral and Maxillofacial surgeon)

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.6472

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  D.D.S., Chulalongkorn University


 • IMG_1627
  ทพญ.สิตา ปรีดาวรกิจ
  D.D.S., Mahidol University
  IMG_1627
  ทพญ.สิตา ปรีดาวรกิจ
  D.D.S., Mahidol University

  ทพญ.สิตา ปรีดาวรกิจ

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน ทุกวันพุธ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.14114

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  D.D.S., Mahidol University

 • 6ECB5475-07D8-4C74-94BB-2C31A39E35D7
  ทพญ.ศุภลักษณ์ แก้วศรี
  D.D.S., Rangsit University
  6ECB5475-07D8-4C74-94BB-2C31A39E35D7
  ทพญ.ศุภลักษณ์ แก้วศรี
  D.D.S., Rangsit University

  ทพญ.ศุภลักษณ์  แก้วศรี

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน ทุกวันอังคาร  เวลา10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.16059

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  มหาวิทยาลัยรังสิต

  D.D.S., Rangsit University

   

   

   

   

 • 3EEFFD9B-647E-4A97-AF32-A07B235362F8
  ทพญ.พิชาพร คล่องอักขระ
  D.D.S., Chulalongkorn University
  3EEFFD9B-647E-4A97-AF32-A07B235362F8
  ทพญ.พิชาพร คล่องอักขระ
  D.D.S., Chulalongkorn University

  ทพญ.พิชาพร  คล่องอักขระ

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบกระกอบโรคศิลป์ ท.15855

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  D.D.S., Chulalongkorn University

   

 • image
  ทพ.วัลลภ สุวรรณมโน
  D.D.S., Chulalongkorn University SP Ortho Siam Ortho Center
  image
  ทพ.วัลลภ สุวรรณมโน
  D.D.S., Chulalongkorn University SP Ortho Siam Ortho Center

  ทพ.วัลลภ  สุวรรณมโน (ทันตแพทย์จัดฟัน)

  ประจำคลินิกทันตกรรมงามวงศ์วาน วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

  เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ท.5139

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  D.D.S., Chulalongkorn University

  SP Ortho  พ.ศ. 2553 จาก Siam Ortho Center