ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบนัดหมายออนไลน์ของเรา

  1. เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Ngamdental.com ให้ท่านไปที่เมนู “เช็คตารางรักษา”
  2. จากนั้นให้เลือกปฎิทินที่มีรูปแบบการรักษาตรงกับที่ท่านต้องการทำการรักษา
  3. เลือกวันและเวลาที่ท่านสามารถทำการนัดหมายได้ จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม “จองนัดหมาย”
  4. จากนั้นจะมีฟอร์มให้ท่านกรอกรายละเอียดการนัดหมาย
    ซึ่งในฟอร์มจะมีให้ท่านเลือกระหว่าง “ผู้ใช้บริการ/คนไข้ใหม่” (หากไม่เคยเป็นสมาชิกให้ท่านเลือกส่วนนี้) และ “ผู้ใช้/คนไข้ที่เคยใช้บริการ” (หากเคยเป็นสมาชิกให้ท่านเลือกในส่วนนี้) ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบ
  5. หลังจากที่ท่านทำการนัดหมายในขั้นตอนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับหาท่านภายใน 48 ชั้วโมง หากทางเราไม่ได้ติดต่อกลับหาท่านเพื่อทำการยืนยันการนัดหมายของท่าน กรุณาติดต่อแจ้งมาที่ 0-2965-9556