1รากเทียม

ขั้นตอนในการทำรากเทียม

 1. ขั้นแรก X-Ray เพื่อประเมินความหนาของ Soft tissue ผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมลงบนกระดูกขากรรไกร
 2. ขั้นที่สอง ต่อเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment)
 3. ขั้นที่สาม ใส่ครอบฟัน
  ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม
  * สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนฟันธรรมชาติที่แท้จริง
  * มีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติมากจนยากที่จะสังเกตได้
  * เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดตามความต้องการ
  * มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป ท่านจึงยิ้มได้อย่างมั่นใจไร้กังวล
  * ไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกเสียงและการสนทนา
  * ช่วยรักษาสุขภาพเหงือกและฟันข้างเคียงได้ดี
  * เสริมสร้างความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี
  * มีความทนทานสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน
  * ป้องกันการสูญเสียเนื้อฟันบริเวณข้างเคียงและกระดูกรองรับที่เกิดจากการสูญเสียฟัน
  * แก้ไขปัญหาการหลุดออก การเคลื่อนตัว และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม
  * กรณีที่ทำเป็นฐานฟันปลอมชนิดถอดได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และการยึดติด
  ของฟันปลอมในช่องปาก

 

ทันตกรรมรากเทียม
ศัลยกรรมรากเทียม(Implant) รวมครอบฟัน 42,000-60,000 บาท

หมายเหตุ :

 • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
 • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถเช็คตารางการรักษาตารางคุณหมอได้ที่ปุ่มด้านข้างนี้