1ทันตกรรมเพื่อความงาม

การฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)
ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี่ หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด ที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาว เงางามให้มีสีที่หม่นหมอง มีคราบสีน้ำตาล และทำให้ฟันเหลือง ดังนั้นการฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้มีความขาวและเงางามมากขึ้น

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟัน
• แก้ไขปัญหาฟันที่มีสีคล้ำ สีน้ำตาล สีเหลือง และมีคราบต่างๆบนฟัน ให้มีความขาวมากขึ้น
• สามารถทำได้ในบุคคลทั่วไป สามารถปรับปรุงรอยยิ้มให้มีฟันขาว สว่าง เงางาม ช่วยให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้น

ประเภทของการฟอกสีฟัน

1. การฟอกสีฟันด้วยแสงที่ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิก
2. การฟอกสีฟันแบบนำอุปกรณ์และน้ำยาไปทำเองที่บ้าน

การฟอกสีฟันด้วยแสงสามารถทำและเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่างได้ทันที ขณะที่การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถเห็นความแตกต่าง

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันด้วยแสง

รวดเร็วและสามารถเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังเข้ารับบริการ โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง
แสงคูลไลท์ที่ช่วยให้การทำงานสำเร็จภายในเวลาที่น้อยลงและยังลดปัญหาการเสียวฟันหลังการทำ
มีความสะดวกสบาย เนื่องจากไม่ต้องใส่ถาดฟอกสีฟันตอนนอน

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน

สามารถทำได้เองที่บ้าน
มีผลข้างเคียงน้อยมาก มีความปลอดภัยสูง
มีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันน้อย

Index2_ToothWhitening1
ขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วยแสง
1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและเทียบสีฟัน
ทันตแพทย์จะทำการตรวจและทำการเทียบเฉดสีของฟันก่อนรับฟอกสีฟัน
ผู้เข้ารับบริการบางท่านอาจจำเป็นต้องได้รับการขูดหินปูนและขัดฟันก่อนได้รับการฟอกสีฟันด้วยแสงและอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีฟันสะอาดดีแล้ว
2. ขั้นตอนการป้องกันเหงือกและบริเวณรอบๆ
ทันตแพทย์จะทาน้ำยาพิเศษเพื่อปกป้องเหงือกและเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ฟันที่จะทำการฟอกสีฟัน
3. การสวมแว่นตาพิเศษเพื่อป้องกันสายตาของผู้เข้ารับบริการ
Index2_ToothWhitening2
4. ขั้นตอนการป้ายน้ำยาฟอกสีฟัน
หลังจากฟันได้รับการเป่าแห้งแล้ว ทันตแพทย์จะทำการป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนฟัน
5. ขั้นตอนการฉายแสงคูลไลท์เพื่อกระตุ้นการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟัน
แสงคูลไลท์จะช่วยกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Index2_ToothWhitening3
6. ทิ้งระยะเพื่อให้น้ำยาสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
7. ขั้นตอนการทำความสะอาดน้ำยาออกไป
ทันตแพทย์จะทำการกำจัดน้ำยาฟอกสีฟัน และน้ำยาที่ใช้ป้องกันเหงือกออก
8. ขั้นตอนการเปรียบเทียบสีฟัน ก่อน-หลัง
การเปรียบเทียบสีก่อนและหลังการฟอกสีฟันเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่าง

ขั้นตอนของการเข้ารับการจัดทำชุดฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน
1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยความเหมาะสมและการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน
ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพฟันและทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน
หลังจากนั้นจะทำถาดฟอกสีฟัน
2. ขั้นตอนการลองใส่ถาดฟอกสีฟันและคำแนะนำวิธีการใช้
ทันตแพทย์จะทำการใส่ถาดฟอกสีฟันและทำการปรับแต่งให้มีความพอดีกับช่องปากของผู้เข้ารับบริการ
ทันตแพทย์จะทำการสอนวิธีการใช้ชุดฟอกสีฟันและวิธีการดูแลรักษาความสะอาด
3. ผู้เข้ารับบริการสามารถฟอกสีฟันเองที่บ้านโดยการแต้มน้ำยาบนถาดฟอกสีฟันและสวมใส่ครั้งละประมาณ 5 – 8 ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติหลังเข้ารับการฟอกสีฟัน

1. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น
3. ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันด้วยแสง
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป
การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
4. ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน
กรณีที่เกิดจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน ควรลดเวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟันลง หรือ ทิ้งช่วงห่างระหว่างการฟอกสีฟันแต่ละครั้งให้มากขึ้น (เช่น หากปกติใส่ถาดฟอกสีฟันครั้งละ 6 ชั่วโมง ก็ควรลดลงให้เหลือเพียง 5 ชั่วโมง หรือในบางกรณีที่ทำทุกวัน ก็ให้ทำวันเว้นวัน เป็นต้น)
การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan จะช่วยลดอาการเสียวฟันได้
การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงจะสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

การดูแลรักษาหลังการทำการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน
Index2_ToothWhitening4
ข้อควรพิจารณาก่อนเข้ารับการฟอกสีฟันด้วยแสง
ผู้เข้ารับบริการควรงดสูบบุหรี่ก่อนเข้ารับการฟอกสีฟันเนื่องจากควันบุหรี่สามารถทำร้ายเนื้อเยื่ออ่อนของฟันและมีอาจเป็นอุปสรรคในการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการฟอกสีฟัน ผู้ที่เหมาะสมในการเข้ารับการฟอกสีฟันคือ ผู้ที่มีปัญหาสีของฟันที่เกิดจากการดื่มชา กาแฟ การสูบบุหรี่และจากอายุที่มากขึ้น เป็นต้น

ภาพก่อน – หลัง จากการฟอกสีฟัน

Index2_ToothWhitening5

***การฟอกสีฟันไม่สามารถแก้ไขปัญหาสีฟันที่ผิดปกติบางประเภทเช่น ฟันตกกระที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาประเภทเตตร้าไซคลีน และระดับของการเปลี่ยนของสีฟันจากการฟอกสีฟันด้วยแสงนั้นจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของแต่ละคนที่มีกับน้ำยาฟอกสีฟัน***

เคลือบฟันเทียมวีเนียร์ (Porcelain Veneer)
เคลือบฟันเทียม ( Porcelain Veneer) คือการเคลือบฟันปลอมทำจากแผ่น Porcelain บาง ๆ ใช้ติดที่ผิวหน้าฟันเพื่อปรับปรุงรูปร่าง สี และการเรียงตัวของฟัน ช่วยปกปิดและปรับปรุงความบกพร่องต่างๆของฟัน

เคลือบฟันเทียม สามารถปกปิดรอยบิ่น รอยร้าว หรือมีสีเข้มผิดปกติ สีขาวไม่สม่ำเสมอ สามารถปรับการเรียงตัวของฟันที่บิดเอียง ซ้อนเก หรือห่าง สามารถปรับฟันที่มีรูปร่างและขนาดที่ผิดปกติได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Veneer คือรอยยิ้มที่ สวยและสมบูรณ์แบบ

***การทำวีเนียร์จำเป็นต้องมีการกรอแต่งผิวฟันเพียงเล็กน้อย จึงเป็นการรักษาที่ค่อนข้างสงวนเนื้อฟัน***

ข้อดีจากการทำเคลือบฟันเทียม ( Porcelain Veneer)
สามารถเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังดูธรรมชาติ
เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
กรอฟันน้อย
คงทน และถาวร

ขั้นตอนการรักษาด้วยการเคลือบฟันเทียม

1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน
การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อการเคลือบฟันเทียม
การกรอแต่งฟันเพื่อการเคลือบฟันเทียม
การจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการเคลือบฟันเทียม
การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
แบบพิมพ์ฟัน Veneer และรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแลบเพื่อการประดิษฐ์ Veneer
ทันตแพทย์จะทำการติด Veneer แบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งานระหว่างการรอ
2. ขั้นตอนการติด Veneer
การรื้อ Veneer แบบชั่วคราวออก
การติดยึด Veneer แบบถาวรบนผิวฟัน การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด
3. ขั้นตอนการดูแลรักษา
ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำด้านการดูแลทำความสะอาดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
หมายเหตุ : ขั้นตอนการเตรียมฟันและการติดยึด Veneer นั้นอาจก่อให้เกิดการเสียวฟันได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองในเวลาไม่นาน

ข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการเคลือบฟันเทียม( Porcelain Veneer)

1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดวัสดุการเคลือบฟันเทียม (Veneer)
2. สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรืออาการต่างๆได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ ( เกลือ 1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
3. ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดวัสดุการเคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก
4. อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่าน โดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เองภายในเวลาไม่นาน ซึ่งถ้าเกิดอาการเสียวฟันผู้ป่วยควรปฏิบัติตนดังนี้
หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูง เช่นน้ำมะนาวเป็นต้น
การรับประทานยาแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ระดับหนึ่ง
ควรเลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟลูออไรด์สูงซึ่งสามารถช่วยปัญหาการเสียวฟันได้
ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ารับเคลือบฟันเทียม
1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการเคลือบฟันเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคเหงือก และการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
3. ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก
4. ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันที่ได้รับการเคลือบฟันเทียม
5. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

Index2_PorcelainVeneer1